Reverse domain name hijacking.

De laatste jaren maakt de praktijk waarbij een onderneming een domeinnaamhouder ten onrechte probeert te frustreren in zijn rechten op een bepaalde domeinnaam steeds meer opgang. De eiser handelt te kwader trouw en baseert zich meestal op een twijfelachtig of onbestaand merk om de domeinnaam in handen te krijgen.

Een bekend geval is de zaak waarbij de Duitse mediagigant Deutsche Welle de domeinnaam "dw.com" in handen probeerde te krijgen. "dw.com" was in handen van software onderneming Diamond Ware. De World Intellectual Property Organisation (hierna: WIPO) oordeelde dat het hier ging om een geval van reverse domain name hijacking.

Om voor een WIPO-panel reverse domain name hijacking te kunnen weerhouden, moet de verweerder aantonen dat de eiser het geding te kwader trouw voor het panel bracht krachtens artikel 1 en artikel 15 (e) van de Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy (UDRP).

Een ander opvallend geval van reverse domain name hijacking betrof de domeinnaam "mexico.com". Eiser was de 'Consejo de Promoción Turística de México' die claimde merkenrechten te kunnen laten gelden op de generieke term "Mexico". Het WIPO-panel wees de klacht af en stelde vast dat de eiser te kwader trouw een vordering had ingesteld (uitspraak).

Bart Demyttenaere (Lic. Rechten)
Zaakvoerder DNEX.be

Contacteer de auteur