Kapers op de kust: domeinnaamkaping, cybersquatting en typosquatting.

In de media wordt nogal los omgesprongen met de term 'cybersquatting'.
In ruime zin wordt met cybersquatting of domeinnaamkaping het te kwader trouw registreren van domeinnamen bedoeld. De registratie kan om diverse redenen gebeuren:

  • verstoren van de activiteiten van een concurrent
  • aanbieden van advertenties voor concurrerende producten en/of diensten (uitspraak)
  • uiten van kritiek op de merkhouder (uitspraak)

Een flagrant voorbeeld hiervan vormt de domeinnaam "ryanair.be" die - naar men zou kunnen verwachten - geen informatie aanbiedt over de Ierse lowcost luchtvaartmaatschappij, maar wel een hoop advertentie-links aanbiedt.

Een vaak gehanteerde strategie bij cybersquatting in ruime zin, is de registratie van domeinnamen die heel sterk lijken op de domeinnaam van de legitieme merkhouder. Dit fenomeen wordt typosquatting geheten.
Een voorbeeld hiervan is de domeinnaam "ryannair.com", een variatie op de officiële handelsnaam Ryanair. Ook op deze pagina worden concurrerende advertenties aangeboden. In mei 2006 kondigde de zoekertjessite Kapaza aan een procedure te zullen opstarten tegen diverse particulieren die varianten op de domeinnamen "kapaza.be" en "kapaza.nl" registreerden .
Recenter oordeelde het Hof van Beroep van Antwerpen dat de domeinnaam "speelzolder.be" overgedragen diende te worden aan de uitbaters van de website "speelzolder.com" (uitspraak).

Wanneer de domeinnaam te kwader trouw wordt geregistreerd met als enige bedoeling deze te verkopen aan de respectievelijke merkhouder, dan spreekt men over cybersquatting in enge zin of domain name grabbing.
Eén van de meest bekende zaken van domain name grabbing is de zaak Unilver e.a. tegen Name Space C.V. e.a. Deze laatste had een hoop domeinnamen geregistreerd die overeenstemden met merkrechten van de eisers met als enige bedoeling ze te verkopen aan de rechthebbenden. De arrondissementsrechtbank van Amsterdam veroordeelde Name Space dan ook tot onmiddellijke overdracht (uitspraak).

De afgelopen jaren is het aantal gevallen van wederrechtelijke domeinnaam registratie exponentieel gestegen (artikel).

Bart Demyttenaere (Lic. Rechten)
Zaakvoerder DNEX.be

Contacteer de auteur